­
Stichting Matahari Groningen

Mededelingen voor de soosmiddag op zondag 15 april 2018.

Parkeren.
Vanuit het MFC wordt verzocht om uw auto niet meer op het gras voor het gebouw te parkeren. Het gras is hier niet voor bedoeld, en buurtbewoners beginnen zich hier aan te ergeren en klagen er over. En van een parkeerbon onder de ruitenwisser van uw auto, wordt u, gezien het bedrag, niet echt vrolijk.

Zieken:
Op woensdag 28 maart jl. is mevr. Annie Buitenhuis uit Apeldoorn aan haar rechter voet geopereerd. Zij is inmiddels weer thuis en moet nog enige tijd revalideren.
Ze heeft een kaart van de Matahari gekregen.

Op zaterdag 7 april is Denti Manoppo weer opgenomen in het Martini Ziekenhuis, i.v.m. het feit dat zijn lichaam de verstrekte medicijnen slecht kon verwerken.

Diversen
-    Op 22 maart jl. belde mevrouw Tauran-Adeboi met de mededeling dat zij jammer genoeg voorlopig niet naar onze middagen kan komen omdat zij het advies kreeg om een rustperiode in te lassen in verband met haar gesteldheid.
-    Volgend jaar hoopt de stichting Matahari haar 15-jarig bestaan te vieren. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht die de lustrumcommissie zal vormen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het bestuur!

Muziek:
De muziek wordt deze middag verzorgd door The Blue Rangers, wel bekend.

­