­
Stichting Matahari Groningen

Mededelingen voor de Matahari-soosmiddag op zondag 17 december 2017

Zieken:

1.    Mw. Tiny Tamaëla is kortgeleden gevallen en heeft haar ribben gekneusd. Wij wensen haar van harte beterschap en ondanks dit ongemak fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018.
2.    Mw. Annie Buitenhuis uit Apeldoorn heeft stichting Matahari een bericht gestuurd. Zij is al geruime tijd ziek en heeft dit jaar al meerdere operaties ondergaan. Vanuit de Matahari heeft zij een mooie en lieve kerstkaart ontvangen, zij bedankt ons allen daarvoor.  Zij wenst allen een mooie soosmiddag, fijne kerstdagen en een voorspoedig 2018 en hoopt in de loop van het volgende jaar weer op de soosmiddagen te komen.

Programma kerstkumpulan:

1.    Zoals voorgaande jaren zal onze kerstmiddag muzikaal worden ondersteund door Ashura band
2.    Daarnaast zullen gastoptredens worden gegeven door o.a.: Duo Maja en dansgroep Srikandi
3.    Uiteraard wordt onze jaarlijkse kerstverhaal niet vergeten en zal ook zoals voorgaande jaren worden gepresenteerd door Joke Hofmann-Havelaar.

Max maakt het mogelijk
Mw. M.M. Korste één van onze trouwe gasten attendeerde ons op het programma “Max maakt het mogelijk” waarin aandacht wordt gevraagd voor de Indische-Nederlanders in Indonesië die in erbarmelijke situaties verkeren en vraagt of wij deze middag wederom een collecte kunnen houden om deze mensen daar te ondersteunen, een bedrag van € 93,60 werd bijeengebracht, hartelijk dank!!!!! Stichting Matahari heeft het bedrag aangevuld tot € 150,00 en dit bedrag is inmiddels gestort op de rekening van “Max maakt het mogelijk”.
Tot slot
I.v.m. het vertrek van Ineke Claus uit het bestuur per 1 januari 2018 als secretaris is het bestuur op zoek naar vervanging. Eenieder die hiervoor belangstelling heeft vragen wij contact op te nemen met het bestuur.

­