­
Stichting Matahari Groningen

Mededelingen voor de soosmiddag op zondag 17 juni 2018.

Overleden:
Tot nu toe zijn er gelukkig geen meldingen bij het bestuur binnengekomen

Zieken:
Dhr. Cor Motta is inmiddels al 6 weken in het Heymans-centrum. Inmiddels is hij begonnen met lopen, het gaat dus goed met zijn revalidatie.

Ook mw. Meta Korste is voor haar revalidatie opgenomen in het Heymanscentrum, kamer 115. 1e verd.
Tussen 14.30 en 17.30 uur zijn bezoekuren aldaar!

Adri Veerman
Contact gehad met hem en is nog steeds niet goed.
Hem werd geadviseerd om moet rust te houden.

Diversen:
Er kwam een verzoek van ene Mark Post (student) uit Zwolle. Hij vraagt of hij een video-opname mag maken v.d. kumpulan voor zijn scriptie.

Nog 1 keer reminder
Per 1 september 2018 kunnen drankjes rechtstreeks contant betaald worden aan de bar. Er worden geen bonnen meer hiervoor door de penningmeester verkocht!

Voor de kascontrolecommissie wordt nog steeds 1 persoon gezocht voor de controle in 2019.

Muziek:
De muzikale noten en zang worden deze maand door Duo Ginger uit Ede verzorgd.

­