­
Stichting Matahari Groningen

Verslag kumpulan van zondag 15 april 2018 

5D6A4906Om 14.00 uur kwamen al gasten binnen bij onze penningmeester om een entreekaartje met gratis koffie/thee te kopen. Door afwezigheid van één van de penningmeesters en de fotograaf werd gezocht naar ondersteuning binnen onze gelederen van onze gasten. Wally en Gerard waren bereid deze taken over te nemen, waarvoor onze dank. De muzikale ondersteuning kwam vandaag van the Blue Rangers die eerder deze week hadden aangegeven erg veel zin hadden om op te treden bij onze kumpulan en deze middag graag voor eigen rekening wilden nemen zonder onderbreking van gastoptredens.
Om 15.00 uur werd de kumpulan geopend met de gebruikelijke mededelingen (zie rubriek mededelingen).
 Een belangrijk gegeven is dat volgend jaar de stichting Matahari haar 15 jaar bestaan hoopt te vieren en hiervoor moet een lustrumcommissie in het leven geroepen worden. Een oproep werd dan ook gedaan om  belangstellenden onder de gasten te motiveren deel te nemen aan een werkgroep  voor het invullen van het feestprogramma.

5D6A4957Om 15.15 uur begon de band met hun muziek en natuurlijk werd de dansvloer direct in bezit genomen door de dansliefhebbers. Je kon zien dat de band er erg veel plezier in had. Ze hadden hard gewerkt, te merken aan het repertoire dat zij speciaal voor deze middag hadden aangepast met veel poco2x muziek wat door de gasten erg werd gewaardeerd.
Intussen kwamen nog steeds veel gasten binnen , waaronder veel nieuwe gezichten waarschijnlijk ook veel aanhangers van de band. Uiteindelijk stond het gastenaantal op > 100 gasten. De gasten hadden Inmiddels ook veel zin om te snacken en om 15.45 uur stond al een lange rij voor de bar om de lekkere snacks van Linda Manoppo af te nemen. Henny en Jeanne deden erg hun best om onze gasten naar tevredenheid te bedienen.
5D6A4931In de pauzes werden uitstekende CD’s gedraaid om de band gelegenheid te geven zich te prepareren voor het volgende optreden dat vandaag langer duurde dan de gemiddelde 45 minuten.
De catering werd vandaag bereid door Frankie Mesker, ook aan de vegetariërs onder ons was gedacht en natuurlijk onze, inmiddels niet vergeten, befaamde tjendol. De gasten lieten zich het eten goed smaken en men was tevreden over de afname hiervan.
Ondanks de afwezigheid van onze vaste penningmeester en fotograaf verliep de dag heel gemoedelijk met dank aan de invallers!
In verband met Pinksteren op 20 mei wordt de kumpulan 1 week later gehouden!
Wij hopen U allen weer te zien op onze kumpulan van zondag 27 mei 2018, met de muzikale ondersteuning van Crossroad.
Vanaf 15.00 uur bent u wederom van harte welkom bij het MFC, de Wyert Groningen!!!!!!!!!!!!!!!

TOT DAN
Om 15.45 is het tijd voor een onderbreking voor Mas Putih en Joyce neemt de gelegenheid om de microfoon ter hand te nemen om Adri naar voren te roepen die zichtbaar verrast reageert. Zoals bekend heeft Adri eerder aangegeven na 4 jaar met zijn werkzaamheden als 1e secretaris van Matahari te willen stoppen en dat het tijd wordt om andere leuke dingen te gaan doen, helaas voor ons maar wij hebben alle begrip voor zijn beslissing. Joyce deelt mede dat Arnold de Meijer zijn vervanger zal zijn en Nico neemt vervolgens het woord om Adri te bedanken voor zijn enorme betrokkenheid binnen Matahari en de passie die hij uitstraalt. Adri bedankt voor alles, hij heeft wel aangegeven dat, indien nodig, hij op de achtergrond zal blijven voor calamiteiten, dus wij zijn hem gelukkig niet helemaal kwijt.

Ca. 16.00 uur is Mas Putih weer het podium opgeklommen en de liefhebbers worden uitgenodigd om op hun aanstekelijke muziek weer de dansvloer te bemannen, hier wordt dan ook met veel enthousiasme gebruik van gemaakt.

Voordat je het weet is het al weer tijd om te stoppen en om 18.30 uur moest Joyce helaas het einde aankondigen van deze middag met dank aan de Mas Putih band voor hun inbreng.

Tot slot bedankt Joyce alle aanwezigen voor hun komst en wenst hun allemaal wel thuis.

De volgende kumpulan zal worden gehouden op zondag 16 november a.s. van 15.00 tot 18.30 uur.

Joyce Jansen

­