­
Stichting Matahari Groningen

Verslag kumpulan van 17 juni 2018   

Vandaag haddejuni1832n wij te maken met een zeer aangename temperatuur, een mooie afsluiting van het 1e seizoen 2018 en terugkijkend kon gezegd worden dat wij zeer tevreden waren met het stabiele aantal bezoekers elke kumpulan weer.
Om 15.00 uur werd de kumpulan geopend met de gebruikelijke mededelingen (zie verder onze rubrieken). De gasten werd geïnformeerd over de aanwezigheid van Mark Bos (student uit Zwolle) die Matahari had benaderd om vandaag langs te mogen komen voor een schoolopdracht om opnames te maken voor zijn artikel over de leefstijl van mensen uit Indië in het heden.
Na de opening kreeg Theo Boiten spreekruimte om de gasten te informeren over diverse zaken . Ook Karel Jakobs had spreekruimte verzocht om eenieder te bedanken voor de steun die ze mogen ontvangen n.a.v. het overlijden van Rika Jakobs (beter bekend als Rika Lübeck) – (zie verder rubrieken).
juni1826
De muzikale ondersteuning kwam vandaag van Duo Ginger uit Ede die om 15.30 uur direct van start ging en natuurlijk was te verwachten dat de dansliefhebbers onder ons de dansvloer bezetten. Ook de zittende gasten genoten zichtbaar van het optreden van het Duo die veel nieuwe liedjes in hun repertoire hadden.
De gasten kregen om 16.00 uur trek voor de heerlijke snacks van Linda Manoppo, uiteraard stond er een lange rij maar gelukkig kreeg Jeanne assistentie van Wally zodat de gasten snel geholpen konden worden.

juni1876Het viel op dat er vandaag veel nieuwe gezichten waren die Matahari via Google hebben gespot en nieuwsgierig waren naar onze middagen en ondanks Vaderdag kwam het aantal gasten vandaag op >100.
De catering en uiteraard de tjendol werden vandaag bereid door Hermin die, zoals altijd, een heerlijke maaltijd voor onze gasten had klaargemaakt. Veel gasten gaven blijk van hun tevredenheid en complimenteren de catering voor de uitstekende maaltijd.

Al met al konden wij vandaag terugkijken op wederom een gezellige middag met dank voor de komst van alle gasten en uiteraard Duo Ginger die een groot aandeel had op deze middag.


Wij hopen U allen weer na de vakantieperiode van twee maanden te zien op onze kumpulan van zondag 23 september 2018, met de muzikale ondersteuning van The Blue Rangers uit Groningen en voor de opening van het 2e seizoen wederom een TOMBOLA.
Vanaf 14.30 uur bent u wederom van harte welkom bij het MFC, de Wyert Groningen!!!!!!!!!!!!!!!

TOT DAN

Om 15.45 is het tijd voor een onderbreking voor Mas Putih en Joyce neemt de gelegenheid om de microfoon ter hand te nemen om Adri naar voren te roepen die zichtbaar verrast reageert. Zoals bekend heeft Adri eerder aangegeven na 4 jaar met zijn werkzaamheden als 1e secretaris van Matahari te willen stoppen en dat het tijd wordt om andere leuke dingen te gaan doen, helaas voor ons maar wij hebben alle begrip voor zijn beslissing. Joyce deelt mede dat Arnold de Meijer zijn vervanger zal zijn en Nico neemt vervolgens het woord om Adri te bedanken voor zijn enorme betrokkenheid binnen Matahari en de passie die hij uitstraalt. Adri bedankt voor alles, hij heeft wel aangegeven dat, indien nodig, hij op de achtergrond zal blijven voor calamiteiten, dus wij zijn hem gelukkig niet helemaal kwijt.

Ca. 16.00 uur is Mas Putih weer het podium opgeklommen en de liefhebbers worden uitgenodigd om op hun aanstekelijke muziek weer de dansvloer te bemannen, hier wordt dan ook met veel enthousiasme gebruik van gemaakt.

Voordat je het weet is het al weer tijd om te stoppen en om 18.30 uur moest Joyce helaas het einde aankondigen van deze middag met dank aan de Mas Putih band voor hun inbreng.

Tot slot bedankt Joyce alle aanwezigen voor hun komst en wenst hun allemaal wel thuis.

De volgende kumpulan zal worden gehouden op zondag 16 november a.s. van 15.00 tot 18.30 uur.

Joyce Jansen

­