­
Stichting Matahari Groningen

Verslag van de Kumpulan 17 maart 2024

februari2429Het is al weer zondag 17 maart, wat gaat de tijd snel.
Vorige maand hadden we nog veel regenbuien, de laatste tijd ook al weer voorjaarsachtige temperaturen, 
de eerste bloemen die hun pracht toonden en de vogels die druk bezig waren weer nestjes te bouwen.

Eigenlijk een fantastische tijd, het voorjaar.

En in al die mooie gebeurtenissen om ons heen, was er ook weer de Matahari soos.

Vol goede moed deze middag op tijd naar de P.C. Hooftlaan, waar al de eerste bezoekers en bestuursleden bezig waren de zaal weer in te richten voor de komende gasten.

Een kleine teleurstelling was er wel, er waren minder tafelkleedjes dan anders, en tot op heden weet niemand waar die andere tafelkleedjes zijn gebleven.

Mocht er iemand zijn die het wel weet, dan mag dat aan het bestuur gezegd worden.

matahari6Intussen kwamen er meerdere bezoekers binnen, die, na het passeren van de penningmeesters,

een leuke plaats in de zaal opzochten en gelijk het installeren van de installatie voor de optredende band in ogenschouw namen.

Het lijkt allemaal zo simpel, aansluiten en spelen maar, doch zo werkt het niet. Instrumenten uitpakken, snoeren uitrollen en op de juiste manier aansluiten, testen, geluid en weergave regelen,

kortom, voordat de band begint te spelen, is er al veel werk verzet.

matahari3Om 15.00 uur opende de voorzitter Edu deze soosmiddag en heette alle aanwezigen van harte welkom.

Hij begon met de trieste mededeling dat Mary Mesker, de moeder van bestuurslid Frank,

die op het vliegveld in Bali onwel was geworden en daar in het ziekenhuis was overleden.

Ze had gelukkig nog een mooie vakantie gevierd waaronder de verjaardag met en van haar zoon.

Mary is aldaar gecremeerd en wordt in september uitgestrooid in haar geliefde Indonesië.

Mary was een trouwe bezoekster van onze kumpulan en één van de dames die onze snacks maakte.

Edu vroeg een moment stilte om dit overlijden te gedenken.

Edu gaf hierna de microfoon over aan Theo Boiten van de Pelita.

Theo memoreerde de 15 augustus viering. Vorig jaar waren er ca. 350 geïnteresseerden, de verwachting is dat er dit jaar een verdubbeling van het aantal mensen zal zijn.

matahari4De gemeente Groningen verleent de nodige medewerking.

Voor het Odensehuis, een ontmoetingsplek voor Indische en Molukse ouderen die kampen met geheugenproblemen,

is al een budget gereserveerd en hiervoor moeten er minimaal 10 tot 12 personen zijn.

Het “mooie” van dit initiatief is dat er geen indicatie voor nodig is.

Laten we met elkaar helpen dat het een succes wordt.

Tijdens deze kumpulan werd een flyer uitgedeeld.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.odensehuisgroningen.nl.

Tenslotte deelde Theo mee dat je via de Pelita een maximale ondersteuning kan krijgen.

Voor meer informatie wordt dan ook verwezen naar hun website: www.pelita.nl.

Maak hier gebruik van! Na deze mededelingen was het de beurt aan de band We4U.matahari5

Ook zij hadden weinig moeite om vele aanwezigen naar de dansvloer te lokken.

Meerdere genres muziekstijlen waren te horen.

Intussen waren de snacks ook hapklaar, die deze keer door een zus van onze penningmeester Bonard en Linda, waren bereid.

En er werd weer goed gebruik van gemaakt.

matahari2De catering was ook weer in de vertrouwde handen van Hermin, en velen lieten het zich ook goed smaken.

Deze kumpulan waren er 75 betalende bezoekers, gelukkig meer dan vorige maand.

Een paar vaste bezoekers waren er deze keer helaas niet, en ja, heel erg jammer, maar toch een leuke middag gemist.

In april is er weer een kumpulan. Of bestuurslid Huib dan wel aanwezig is, is niet waarschijnlijk, omdat hij dan met vakantie gaat.

In de pauze van de band hield mevr. Liesbeth Hegge een korte uiteenzetting over het Mentorschap.

Een mentor neemt samen met u of voor u beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, medische behandeling en begeleiding.

Ook hiervan werd een flyer uitgedeeld. Meer informatie kunt u vinden op: www.mentorschap.nl.

De band We4U speelde daarna de tijd vol tot 18.30 uur, wederom het tijdstip van te moeten stoppen.

Edu was ook deze keer onverbiddelijk, bedankte de band en de aanwezigen voor hun inbreng en wenste een ieder wel thuis en tot de volgende keer.

De volgende keer is op zondag 21 april 2024.

De muziek zal dan worden verzorgd door The East Rockers.

HdT/AV

­