­
Stichting Matahari Groningen
Berichten


Bedankkaart Lies Tauran Adeboi

De catering op kumpulan van zondag 20 november wordt niet verzorgd door Kamida maar door Frank.
En dit geldt ook voor de kumpulans in december en januari.
Beste Mataharianen,

De laatste Nieuwsbrief dateert van 23 februari 2021. De hoogste tijd voor een nieuwe.
De brandbrief van 26 juli jl. over het voortbestaan van de stichting heeft effect gehad.
Ongeveer een maand nadien hebben zich vijf kandidaten gemeld bij het bestuur om eventueel de leiding van de stichting op zich te nemen.
In de maanden september en oktober zijn er drie gezamenlijke meetings geweest van het bestuur en de kandidaten en meerdere afzonderlijke meetings voor de verschillende functies binnen het bestuur.
Na twee maanden van besprekingen heeft de overdracht officieel plaatsgevonden op 1 november en zijn de aftredende bestuursleden uitgeschreven en de aantredende bestuursleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Matahari Groningen gaat door!

De nieuwe bestuursleden zijn :

Nieuw Bestuur 600 x 284

Edu de Vries (voorzitter)
Johan Flissaard (1e secretaris)

Huib de Thomis (2e secretaris)
Bonard Matulessy (1e penningmeester)
Frank Mesker (2e penningmeester)
NB : Huib de Thomis is bereid om bij afwezigheid van de voorzitter het openingswoord op de kumpulans te doen.

Het nieuwe bestuur dankt de afgetreden bestuursleden :

Oud Bestuur
Joyce Jansen (voorzitter),
Frederik TawaƤng (1e penningmeester),
Harry Heinkes (2e penningmeester)
en zeker niet te vergeten de secretaris ad interim Adri Veerman voor al die jaren van inspanning,
Adri Veerman
tijd en toewijding om de kumpulans een succes te laten zijn.
Het nieuwe bestuur kan rekenen op ondersteuning van het oude bestuur en zal daar de komende tijd zeker gebruik van maken.

We zijn afhankelijk van wat de overheid ons voorschrijft aangaande het bestrijden van het coronavirus.
Het houden van de kumpulans hangt daar vanaf.

Het bestuur van Matahari Groningen
­