­
Stichting Matahari Groningen

Verslag Kumpulan 25 september 2022

september2256Dit was de eerste kumpulan van het nieuwe seizoen 2022 - 2023.
Altijd spannend wat de opkomst zal zijn.
Er waren 70 betalende bezoekers, iets minder dan de voorgaande keren.
Het kan door het matige weer komen, de herfst kondigt zich al aan, of dat men nog op vakantie was.
Wij hopen op een grotere opkomst de volgende kumpulans.

september222Om klokslag drie uur opende Edu de Vries de middag en na enkele mededelingen,
onder andere omtrent ziekte en overlijdens (zie hiervoor ook de laatste Nieuwsbrief op de website)
maakte Edu de opmerking dat men de weg naar ons nieuwe secretariaat nog niet weet te vinden.
Op onze website vind je onder Contact in het Hoofdmenu de informatie om contact te leggen.
Het betreft twee e-mailadressen én het 06-nummer van ons secretariaat. Dit staat ook in de Nieuwsbrief vermeld.

september223Ook werd genoemd hoe het nu verder moet met Matahari gezien de teruglopende bezoekersaantallen en zijn ideeën om van harte welkom. Misschien is een enquête een mogelijke optie om te peilen wat er leeft onder ons publiek.


Daarna kreeg Theo Boiten het woord. Theo wees ons vooral op de mogelijkheid om met gratis vervoer naar de Masoek Sadja XL Noord-Nederland evenement, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Pelita,
te kunnen af te reizen met oa. een opstapplaats bij het van der Valk hotel bij Hoogkerk-Zuid.

september2236Daarna was het tijd voor dans en muziek, lekkere hapjes en gezellig bijpraten.
Reggie & Friends maakten er met hun muziek een gezellige middag van en er werd zoals gebruikelijk volop gedanst.
De snacks en de tjendol waren enorm in trek en daardoor ook uitverkocht aan het eind van de middag.
Met het spelen van Gandoné en het traditionele wuiven met de witte zakdoekjes sloot Reggie & Friends de kumpulan af.
Tot de volgende kumpulan op 16 oktober!
Om 15.45 is het tijd voor een onderbreking voor Mas Putih en Joyce neemt de gelegenheid om de microfoon ter hand te nemen om Adri naar voren te roepen die zichtbaar verrast reageert. Zoals bekend heeft Adri eerder aangegeven na 4 jaar met zijn werkzaamheden als 1e secretaris van Matahari te willen stoppen en dat het tijd wordt om andere leuke dingen te gaan doen, helaas voor ons maar wij hebben alle begrip voor zijn beslissing. Joyce deelt mede dat Arnold de Meijer zijn vervanger zal zijn en Nico neemt vervolgens het woord om Adri te bedanken voor zijn enorme betrokkenheid binnen Matahari en de passie die hij uitstraalt. Adri bedankt voor alles, hij heeft wel aangegeven dat, indien nodig, hij op de achtergrond zal blijven voor calamiteiten, dus wij zijn hem gelukkig niet helemaal kwijt.

Ca. 16.00 uur is Mas Putih weer het podium opgeklommen en de liefhebbers worden uitgenodigd om op hun aanstekelijke muziek weer de dansvloer te bemannen, hier wordt dan ook met veel enthousiasme gebruik van gemaakt.

Voordat je het weet is het al weer tijd om te stoppen en om 18.30 uur moest Joyce helaas het einde aankondigen van deze middag met dank aan de Mas Putih band voor hun inbreng.

Tot slot bedankt Joyce alle aanwezigen voor hun komst en wenst hun allemaal wel thuis.

De volgende kumpulan zal worden gehouden op zondag 16 november a.s. van 15.00 tot 18.30 uur.

Joyce Jansen

­