­
Stichting Matahari Groningen
Berichten

Mededeling overlijden

Mary Mesker
Donderdagochtend 7 maart 2024 werden wij in Groningen opgeschrikt

door het trieste bericht over het plotseling overlijden van Mary Mesker (moeder van bestuurslid Frank Mesker).
Onderweg naar het vliegveld van Jakarta werd Mary onwel en is helaas in het ziekenhuis in Jakarta overleden.
Ze heeft haar verjaardag samen met de familie mogen vieren op Bali waar ze nog heeft genoten van een prachtige vakantie.
Mary Mesker was een trouwe bezoekster van Matahari en zorgde mede voor de lekkere hapjes op onze kumpulans.
Wij wensen Frank en familie veel sterkte toe de komende tijd!
EdVOdensehuis Oproep

Voor iedereen met een hulpvraag ivm instanties
 
Theo Boiten van de stichting Pelita houdt regelmatig inloopspreekuur tijdens de kumpulans van Matahari.
De bezoekers van de kumpulan kunnen bij Theo Boiten terecht voor persoonlijk advies en
informatie over onder andere de volgende regelingen:
 
♦ hulp bij aanvraag van de oorlogsgetroffenenwetten WUV, WUBO en AOR.
Iemand die lichamelijke of geestelijke klachten heeft gekregen door zijn oorlogservaringen in de Japanse tijd,
de Bersiap of rond de souvereiniteitsoverdracht van Indië
kan erkend worden voor deze wetten en dan bijvoorbeeld een uitkering,
vergoeding van huishoudelijke hulp,
extra huishoudelijke hulp voor 70 plussers en vergoeding van vervoerskosten krijgen.
 
♦ hulp bij aanvraag WMO bij de gemeente.
Denk dan aan: huishoudelijke hulp, een regio taxipas, een scootmobiel, aanpassingen in huis of een Valys pas.
 
♦ hulp bij aanvraag van de eenmalige energiesubsidie van 800 euro bij de gemeente.
Deze subsidie kan men krijgen omdat de gas en elektrarekeningen zo hoog zijn opgelopen.
Bij de gemeente Groningen kunnen oudere alleenstaanden bijvoorbeeld deze energiesubsidie krijgen
wanneer zij een netto maandinkomen hebben van minder dan 1455 euro;
een ouder echtpaar krijgt dit bedrag toegekend bij een inkomen van minder dan 1971 euro.
 
U kunt Theo Boiten ook altijd bellen op 06-13521353.
In een persoonlijk gesprek bekijkt hij met U welke mogelijkheden er zijn en helpt hij U dan met een aanvraag.
Beste Mataharianen,
De laatste Nieuwsbrief dateert van 23 februari 2021. De hoogste tijd voor een nieuwe.
De brandbrief van 26 juli jl. over het voortbestaan van de stichting heeft effect gehad.
Ongeveer een maand nadien hebben zich vijf kandidaten gemeld
bij het bestuur om eventueel de leiding van de stichting op zich te nemen.
In de maanden september en oktober zijn er drie gezamenlijke meetings geweest van het bestuur en
de kandidaten en meerdere afzonderlijke meetings voor de verschillende functies binnen het bestuur.
Na twee maanden van besprekingen heeft de overdracht officieel plaatsgevonden
op 1 november en zijn de aftredende bestuursleden uitgeschreven en
de aantredende bestuursleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 
Matahari Groningen gaat door! De nieuwe bestuursleden zijn :
 
Bestuur 2023 03 19

Edu de Vries (voorzitter)
Johan Flissaard (1e secretaris)
Huib de Thomis (2e secretaris)
Bonard Matulessy (1e penningmeester)
Frank Mesker (2e penningmeester)
NB : Huib de Thomis is bereid om bij afwezigheid van de voorzitter het openingswoord op de kumpulans te doen.

Het nieuwe bestuur dankt de afgetreden bestuursleden :

Oud Bestuur
Joyce Jansen (voorzitter),
Frederik Tawaäng (1e penningmeester),
Harry Heinkes (2e penningmeester)
en zeker niet te vergeten de secretaris ad interim Adri Veerman voor al die jaren van inspanning,
Adri Veerman
tijd en toewijding om de kumpulans een succes te laten zijn.
Het nieuwe bestuur kan rekenen op ondersteuning van het oude bestuur en zal daar de komende tijd zeker gebruik van maken.

Het bestuur van Matahari Groningen
­