­
Stichting Matahari Groningen

IP mededelingen 21 februari 2016


1.   11 februari was ik bij de uitvaart van Wim Blaauw te Appingedam.  In de toespraak  werd het overlijden van Wim’s vader als krijgsgevangen KNIL militair in dienst van het gouvernement van Nederlands Indië gememoreerd.
Op dat moment schoot respectloos t.a.v. de omgeving door mij heen: Militair van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger ingezet in opdracht van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina bij proclamatie 8 december 1941,
overleden in vijandelijke gevangenschap is 70 jaar later in dienst van het Nederlands Indisch gouvernement.  

Een leger met het predicaat Koninklijke is gedegradeerd tot een leger van het Indisch Gouvernement.  
Sinds oktober door VWS spitsvondig bedacht om te benadrukken dat de Overheid in voormalig Nederlands Indië een gouvernement was met eigen rechten en plichten.
M.a.w. de Overheid in Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor nakoming van rechten en plichten van het Indisch Gouvernement en dat van haar burgers.

2.   Ik heb afgelopen week het verslag dd.10 december 2015 van het Alg. Overleg in Tweede Kamer selectief aan Mataharianen verzonden.
Selectief omdat het 12 pagina lange verslag wellicht niet door een ieder volledig gelezen zal worden.
Het AO grijpt terug op het AO  dd. 3 november en het akkoord tussen Staatssecretaris van Rijn en het Indisch Platform inzake de Backpay.
Belangrijk is dat de oorlogsschade diverse malen naar voren komt in diverse bewoordingen en door van Rijn niet negatief is beantwoord.
Van Gerven en Özturk hebben een VAO (Voortgezet Algemeen Overleg) afgekondigd dat denkelijk in voorjaar zal worden gehouden.
Ook belangrijk is dat de € 25.000 uit de Backpay regeling buiten de vermogenstoets valt.  
Ik zal voor de zekerheid alsnog info vragen bij SVB voor tehuizen voor ouderen/gehandicapten.  Ik ben daar niet van op de hoogte.

3.   Erfgenamen van vóór 15 augustus 2015 overleden Backpayers moeten het SVB aanvraag formulier aan SVB sturen.
De SVB zal weliswaar de aanvraag als erfgenaam afwijzen, maar wel registreren.
Bevestigd door Theo Boiten en Peggy Lesquillier.

Op pagina 2 bij punt 2 van het blauwe SVB formulier moet u aangeven: dat u de aanvraag indient als erfgenaam  van een belanghebbende die is overleden vóór 15 augustus 2015.
Adres: Sociale Verzekeringsbank
           Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
           postbus 9575
           2300 RB  Leiden

Doe dit om een degelijk en groot bestand van erfgenamen te
hebben om t.z.t. VWS ermee te confronteren. Wees solidair!

4.   Ontvangen een brief dd. 29 januari 2016 van Joop Nahuijsen voorzitter van de “Vereniging van Overlevenden & Nabestaanden van “De Slag in de Java Zee  1942 c.a.”.
Vader op Hr. Ms. de Ruyter op 27 februari 1942 gesneuveld toen Hr. Ms. de Ruyter door Japanse overmacht tot zinken werd gebracht.
Moeder heeft nooit weduwenpensioen gekregen.
Ik ga hiermee aan de gang.  Uitzoeken met wie en hoe.


Nico Wijnveldt                        21 februari 2016

­