­
Stichting Matahari Groningen

Mededelingen Indische Kwesties op de soosmiddag van zondag 19-11-2017.


Backpay:
Op korte termijn (hopelijk binnen enkele maanden) komen er 2 rechtszaken over de uitbetaling van de Backpay aan nabestaanden van KNIL militairen voor de Hoge Raad. Dit zal de laatste mogelijkheid zijn om nog een uitbetaling van Backpay voor deze nabestaanden bij de regering af te dwingen via een bindende uitspraak van de rechtelijke macht. Zodra hierover nieuws is, wordt dit ook via de Matahari bekend gemaakt.

Nieuw Pelita project:
De Stichting Pelita zal begin 2018 in Noord-Nederland van start gaan met een nieuw project ter ondersteuning van Indische en Molukse ouderen. Dit project heet OCO, wat staat voor: Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning. Speciaal daarvoor opgeleide Pelita vrijwilligers zullen in dit project Indische en Molukse ouderen gaan helpen met aanvragen voor de zorgwetten WMO en WLZ. Dit gaat gebeuren omdat is gebleken dat veel ouderen uit onze doelgroep niet of nauwelijks zorg/hulp aanvragen via deze wetten, en zo de hulp en zorg niet krijgen  waar zij wel vaak recht op hebben. Denk dan aan hulp bij de “keukentafelgesprekken” met gemeenteambtenaren van de WMO, aanvragen van hulpmiddelen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, aanvragen van vergoeding van (Indische) dagopvang, enz.
Begin 2018 zal dhr. Theo Boiten op de kumpulan van de Matahari hier nog meer over vertellen. Er wordt dan ook een folder over dit project uitgedeeld.

­