­
Stichting Matahari Groningen

Mededelingen Indische Kwesties op de soosmiddag van zondag 18-12-2016.


1) Het I.P. heeft statuten en reglementen wat de koers van het I.P. bepaalt. De Matahari is lid van het I.P. en namens het bestuur is Nico Wijnveldt onze afgevaardigde.
Daarnaast maakt Nico ook deel uit van het bestuur van het I.P. Het is Nico gebleken dat de laatste tijden de koers van het I.P. afwijkt van de statuten en reglementen.

2) In de vergaderingen en andere overlegsituaties heeft Nico naar het bestuur van het I.P. duidelijk aangegeven waar de verschillen liggen,
maar hier werd niet naar geluisterd en / of gereageerd.
Dit resulteerde in een verwijdering tussen het bestuur van het I.P. en Nico.

3) Het is Nico gebleken dat door het I.P. schulden worden gemaakt. Zowel het I.P. als de Matahari zijn rechtspersonen, die onderling, door deelname, aan elkaar verbonden zijn. Conform het Burgerlijk Wetboek kan een deel van de schuldenlast op het bestuur van de Matahari en / of de Stichting Matahari verhaald gaan worden.  

4) Nico brengt derhalve een voorstel naar het bestuur van de Matahari, om het lidmaatschap van en deelname aan het I.P. met ingang van het einde van 2016, te beëindigen.

5) Nico heeft inmiddels al andere contacten gelegd om, buiten de verantwoordelijkheid van het I.P., de toegezegde overeenkomsten te blijven bewaken en te doen / laten uitvoeren.

6) De afspraak die al is vastgelegd, namelijk de uitkering van € 25.000,-- , blijft onveranderd overeind. Er is al een begin van uitkering gemaakt en de overige personen, die dit kunnen claimen, kunnen dit bedrag tegemoet zien.
­