­
Stichting Matahari Groningen
IP mededelingen op de soos 17 januari 2016.


Verkorte weergave:  Het recht op de Backpay uitkering van € 25.000 heeft de persoon die als ambtenaar of militair ten tijde van de Japanse bezetting in dienst was van het Nederlands-Indisch Gouvernement en aan wie gedurende de Japanse bezetting in de periode van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 geen dan wel niet volledig salaris is uitbetaald en op 15 augustus 2015 in leven was. Indien de belanghebbende, op of na 15 augustus 2015 is overleden hebben de erfgenamen recht op de uitkering.
1.    Brief van Hans Kessel geschreven door schoonzoon:” Vandaag  viel  bij  mijn  96  jarige schoonvader  een  brief  op  de  mat waar  hij  en  duizenden  lotgenoten met hem, zeventig jaar op hebben gewacht.  Mijn  schoonvader  is dolblij  met  de  ERKENNING  en  de uitkering  en  is  alle  personen  en organisaties  die  een  rol  hebben gespeeld  om  dit  te  bereiken,  heel erg  dankbaar.  Namens  mijn schoonvader  aan  ALLE  personen en  organisaties:  Terima  Kasih banyak”.

2.    Aanmelden vóór 1 januari 2017 via IP, Pelita, VWS of SVB. Volledige naam, geboortedatum, huidig adres, woonplaats/standplaats 1941-1945, waar geïnterneerd , etc. legernummer, andere ambtelijke indicatie. Pelita heeft al rond 500 meldingen van gerechtigden en evenzoveel van nabestaanden die buiten deze Backpay regeling vallen.  

3.    Advies aan  nabestaanden die niet binnen de Backpay regeling vallen zich ook bij Pelita op te geven om over een bestand te beschikken indien deze categorie eventueel onderwerp kan zijn bij toekomstige gesprekken of onderhandelingen.  

4.    Backpay gerechtigden waren in dienst van het Gouvernement Nederlands Indië. KNIL, burgerambtenaren w.o. vrouwelijke denk aan onderwijzeressen.
Ongeacht waar ook op 15-08-2015 woonachtig, dus ook in Indonesië.
KNIL en ambtenaren vielen onder het Ministerie van Koloniën.
Addertje onder gras is dat personeel Kon. Marine blijkbaar na 1945 wel betalingen heeft ontvangen omdat Admiraliteit het stuk om niet uit te betalen niet heeft getekend. VWS beoordeelt deze aanvragen individueel.

5.    Geen slot van voorwaarden Indische Kwestie.
14-01-2016 is een VAO gehouden. Voorstel van van Gerven (SP en Turkse Partij) om motie in te dienen voor volledige compensatie oorlogsschade. Indische gemeenschap tekort gedaan bij Het Gebaar. Joden hebben het 4-voudige gekregen.. Op plenaire zitting leek stemming Tw.Kamerleden leden niet ongunstig tegenover voorstel. Van Rijn heeft voorstel ontraden.

6.    IP houdt contact met v. Rijn over toekenning van compensatie voor oorlogsschade.
­