­
Stichting Matahari Groningen

Verslag Kumpulan 17 december 2023

De voorzitter opende de vergadering op het gebruikelijke tijdstip van 15.00 uur.

december2356Hij heette een ieder van harte welkom en begon met de volgende mededelingen:
De catering is in eigen beheer dus niet met bonnen.
De band in januari is Swits en in februari treedt Crossroad op.
De snacks zijn ook weer te verkrijgen.
Vandaag is er tombola en de lief en leed-pot gaat straks ook weer rond.
Er is geen kerstverhaal en daarvoor in de plaats komt mevrouw Riek Albronda in de pauze een presentatie geven van IKAT(dit is textiel met ingeweven motieven en de techniek waarmee dit wordt bereikt).
Onze secretaris Johan is nu in Australië waar hij van een welverdiende vakantie geniet.
Theo Boiten is i.v.m. een promotie(grotere regio) maar op 2 kumpulans aanwezig en wel op 17 maart en 20 oktober 2024 dus houdt hier rekening mee zodat je niet voor niks komt.
Onze fotograaf Gerard is gelukkig ook weer aanwezig en wordt speciaal welkom geheten.december237
De lekkernij bij de koffie is aangeboden door de familie Kleine (Bennie en Jennie en dochter Marja) onze zeer gewaardeerde vrijwilligers achter de bar.
Er is in samenwerking en overleg met Odensehuis en op initiatief van Ietje Kailola gesproken over realisatie van een dagopvang
voor mensen met een Indische en/of Molukse achtergrond met een cognitief probleem tot lichte dementie.
De gemeente Groningen heeft hierover concrete plannen.
Wordt vervolgd.
Na de mededelingen begon de band Senang te spelen.
Intussen waren al veel bezoekers gearriveerd die op de klanken van de zang en muziek naar de dansvloer werden gelokt.
De sfeer was goed en van de hapjes en catering werd goed gebruik gemaakt. Er waren snacks genoeg voor de bijna 100 aanwezigen.

december2342
De tijd vloog om en al heel snel was het alweer 18.30 uur.
Na het ons bekende afsluitnummer Gandong É wenste onze voorzitter een ieder wel thuis en fijne feestdagen.
Het was een zeer geslaagde en gezellige Kumpulan.
Tot de volgende keer.

Helaas was het voor de band Senang hun laatste optreden als band omdat ze o.a. om gezondheidsredenen uit elkaar moeten gaan.
Wij wensen hen veel sterkte en succes toe.
De data van de kumpulans van de Mata Hari in 2024 zijn:
21 januari
18 februari
17 maart
21 april
26 mei
22 september
20 oktober
17 november
15 december.
Noteer deze data alvast in uw agenda.

­