­
Stichting Matahari Groningen

Verslag van de Kumpulan 18 februari 2024

februari2429Het weer nodigde deze dag niet direct uit om de warme huiskamer te verlaten en door de regen naar de kumpulan van de Matahari te lopen.
Gelukkig waren er toch veel mensen, die de regen, al dan niet veilig droog in een auto,
trotseerden en op weg gingen naar de P.C. Hooftlaan in Groningen, waar toch weer een kumpulan van de Matahari was.
Vrijwilligers waren er deze middag al weer op tijd om de zaal weer in orde te maken, en even na 14.00 uur was de zaal klaar om de bezoekers te ontvangen.
De bandleden van de band The Grasshoppers waren ook al op tijd gearriveerd om de instrumenten aan te sluiten en te stemmen.
Inmiddels kwamen dfebruari247e eerste bezoekers al binnen en begon het al gezellig te worden.
Om exact 15.00 uur opende Edu als voorzitter deze soosmiddag en heette alle aanwezigen van harte welkom.
Speciaal ook voor de bandleden van The Grasshoppers, omdat zij op de valreep voor ons konden optreden, in plaats van Crossroad.
Deze band moest helaas afzeggen omdat één van de bandleden (Johan, tevens bestuurslid) niet in staat was om te spelen.
Achteraf bleek dit een soort vooruitziende blik omdat de bassist vandaag ook ziek was geworden.
Afgesproken werd dat Crossroad nu in oktober gaat optreden.
Tevens deelde de voorzitter mee dat de band XANUR, behalve in mei, ook was vastgelegd voor december
Theo Boiten van de Pelita was deze dag niet aanwezig, de volgende keer, dus op 17 maart, is hij weer aanwezig voor een inloopmiddag/spreekuur.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van mevr. Boonstra en dhr. Boy Risakotta, deze ook wel bekend als de bapao-koning.
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte met het verwerken van dit verlies.februari2435
Edu adviseerde de aanwezigen om te scrollen op de website naar “Begripvol Zorgen”.
Dit betreft Deskundigheidsbevordering over de zorg aan Indische en Molukse ouderen, omdat mensen uit deze doelgroep
(naar schatting 2 miljoen mensen) soms ervaren dat zorgverleners te weinig kennis hebben over hun specifieke en culturele achtergronden.
In de kumpulan van januari hebben we het ook over het Odensehuis gehad, het is wel een actueel onderwerp.
Dus kan het zinvol zijn voor onze ouderen, wat misschien ook wel eens tijd werd.
februari2444De catering was deze keer weer in de vertrouwde handen van Hermin, dus gewoon lekker eten. Ook in maart verzorgt zij weer de catering.
Eindelijk was het dan de beurt aan The Grasshoppers en ook zij zagen kans om in korte termijn de liefhebbers naar de dansvloer te lokken.
Het was een heel gezellige middag. Iemand wist te vertellen dat Eddy, een vaste bezoeker van de kumpulan, de leeftijd van 75 jaar had bereikt,
en natuurlijk werd hij door de aanwezigen toegezongen, iets waar hij kennelijk niet helemaal op gerekend had, maar het wel zeer op prijs stelde.
De penningmeester had inmiddels berekend, dat er deze middag 65 betalende bezoekers waren geweest.
Misschien dat het weer toch nog de nodige mensen parten had gespeeld, en dat was jammer. februari2452
Want zij hebben toch weer een leuke, gezellige en ontspannende middag, met inspannende dansen, gemist.
Gelukkig is er op 17 maart weer een kumpulan, dus iedereen is weer van harte uitgenodigd.
Zoals gezegd was het leuk, gezellig en ontspannend, helaas leek de klok wel vleugels te hebben, want opeens was het zomaar weer 18.30 uur,
het tijdstip waarop Edu naar de microfoon greep en deze middag weer moest afsluiten.
Hij bedankte iedereen voor de aanwezigheid en de gezellige inbreng en wenste ons allen,
ook in de nog steeds aanwezige regen, wel thuis en tot 17 maart, dan treedt We4U voor ons op.

HdT/AV

­